Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
trang web khuyến nghị
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Thế giới/Đi du lịch
chuỗi/Dữ liệu
Ngày
Kinh tế/Tài chính
HTML, CSS, Internet

World Đồng hồ

Current ở nhiều nước và khu vực. Bạn có thể sử dụng từ khóa tìm kiếm cho nhanh hơn đồng hồ tìm kiếm của quốc gia cụ thể cũng có. ☀ icon = ngày. ★ icon = đêm.

Ca-na-đa (Cambridge Bay)
Tháng 3 31 Th 6 04:12 SA ★
Ca-na-đa (Creston)
Tháng 3 31 Th 6 03:12 SA ★
Ca-na-đa (Dawson)
Tháng 3 31 Th 6 03:12 SA ★
Ca-na-đa (Dawson Creek)
Tháng 3 31 Th 6 03:12 SA ★
Ca-na-đa (Edmonton)
Tháng 3 31 Th 6 04:12 SA ★
Ca-na-đa (Fort Nelson)
Tháng 3 31 Th 6 03:12 SA ★
Ca-na-đa (Glace Bay)
Tháng 3 31 Th 6 07:12 SA ☀
Ca-na-đa (Goose Bay)
Tháng 3 31 Th 6 07:12 SA ☀
Ca-na-đa (Halifax)
Tháng 3 31 Th 6 07:12 SA ☀
Ca-na-đa (Inuvik)
Tháng 3 31 Th 6 04:12 SA ★
Ca-na-đa (Iqaluit)
Tháng 3 31 Th 6 06:12 SA ★
Ca-na-đa (Moncton)
Tháng 3 31 Th 6 07:12 SA ☀
Ca-na-đa (Nipigon)
Tháng 3 31 Th 6 06:12 SA ★
Ca-na-đa (Pangnirtung)
Tháng 3 31 Th 6 06:12 SA ★
Ca-na-đa (Rainy River)
Tháng 3 31 Th 6 05:12 SA ★
Ca-na-đa (Rankin Inlet)
Tháng 3 31 Th 6 05:12 SA ★
Ca-na-đa (Regina)
Tháng 3 31 Th 6 04:12 SA ★
Ca-na-đa (Resolute)
Tháng 3 31 Th 6 05:12 SA ★
Ca-na-đa (St Johns)
Tháng 3 31 Th 6 07:42 SA ☀
Ca-na-đa (Swift Current)
Tháng 3 31 Th 6 04:12 SA ★
Ca-na-đa (Thunder Bay)
Tháng 3 31 Th 6 06:12 SA ★
Ca-na-đa (Toronto)
Tháng 3 31 Th 6 06:12 SA ★
Ca-na-đa (Vancouver)
Tháng 3 31 Th 6 03:12 SA ★
Ca-na-đa (Whitehorse)
Tháng 3 31 Th 6 03:12 SA ★
Ca-na-đa (Winnipeg)
Tháng 3 31 Th 6 05:12 SA ★
Ca-na-đa (Yellowknife)
Tháng 3 31 Th 6 04:12 SA ★
Cabo Verde
Tháng 3 31 Th 6 09:12 SA ☀
Campuchia
Tháng 3 31 Th 6 05:12 CH ☀
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Tháng 3 31 Th 6 02:12 CH ☀
Các tiểu đảo xa Hoa Kỳ (Johnston)
Tháng 3 31 Th 6 12:12 SA ★
Các tiểu đảo xa Hoa Kỳ (Midway)
Tháng 3 30 Th 5 11:12 CH ★
Các tiểu đảo xa Hoa Kỳ (Wake)
Tháng 3 31 Th 6 10:12 CH ★
Chi-lê (Santiago)
Tháng 3 31 Th 6 07:12 SA ☀
Chi-lê (Easter)
Tháng 3 31 Th 6 05:12 SA ★
Chính quyền Quốc gia Pa-lét-xtin (Gaza)
Tháng 3 31 Th 6 01:12 CH ☀