Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
وب سایت توصیه می شود
زبان ژاپنی
زبان‌های چینی
زبان کره‌ای
زبان انگلیسی
جهان/مسافرت
رشته/داده ها
تاریخ
اقتصاد/دانش مالی
HTML, CSS, اینترنت

  World ساعت ساعت

Current در کشورها و مناطق مختلف است. شما می توانید جستجو کلید واژه برای جستجوی سریعتر ساعت از کشور خاص نیز استفاده کنید. ☀ ICON = روز است. ★ آیکون = شب.

آروبا
دسامبر 15 جمعه 07:46 بعدازظهر ☀
آرژانتین (Argentina/Buenos Aires)
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
آرژانتین (Argentina/Catamarca)
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
آرژانتین (Argentina/Cordoba)
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
آرژانتین (Argentina/Jujuy)
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
آرژانتین (Argentina/La Rioja)
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
آرژانتین (Argentina/Mendoza)
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
آرژانتین (Argentina/Rio Gallegos)
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
آرژانتین (Argentina/Salta)
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
آرژانتین (Argentina/San Juan)
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
آرژانتین (Argentina/San Luis)
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
آرژانتین (Argentina/Tucuman)
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
آرژانتین (Argentina/Ushuaia)
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
آفریقای جنوبی
دسامبر 16 شنبه 01:46 قبل‌ازظهر ★
آلبانی
دسامبر 16 شنبه 12:46 قبل‌ازظهر ★
آلمان (Berlin)
دسامبر 16 شنبه 12:46 قبل‌ازظهر ★
آلمان (Busingen)
دسامبر 16 شنبه 12:46 قبل‌ازظهر ★
آنتیگوا و باربودا
دسامبر 15 جمعه 07:46 بعدازظهر ☀
آندورا
دسامبر 16 شنبه 12:46 قبل‌ازظهر ★
آنگولا
دسامبر 16 شنبه 12:46 قبل‌ازظهر ★
آنگویلا
دسامبر 15 جمعه 07:46 بعدازظهر ☀
اتریش
دسامبر 16 شنبه 12:46 قبل‌ازظهر ★
اتیوپی
دسامبر 16 شنبه 02:46 قبل‌ازظهر ★
اردن
دسامبر 16 شنبه 01:46 قبل‌ازظهر ★
ارمنستان
دسامبر 16 شنبه 03:46 قبل‌ازظهر ★
اروگوئه
دسامبر 15 جمعه 08:46 بعدازظهر ☀
اریتره
دسامبر 16 شنبه 02:46 قبل‌ازظهر ★
ازبکستان (Samarkand)
دسامبر 16 شنبه 04:46 قبل‌ازظهر ★
ازبکستان (Tashkent)
دسامبر 16 شنبه 04:46 قبل‌ازظهر ★
استرالیا (Macquarie)
دسامبر 16 شنبه 10:46 قبل‌ازظهر ☀
استرالیا (Adelaide)
دسامبر 16 شنبه 10:16 قبل‌ازظهر ☀
استرالیا (Brisbane)
دسامبر 16 شنبه 09:46 قبل‌ازظهر ☀
استرالیا (Broken Hill)
دسامبر 16 شنبه 10:16 قبل‌ازظهر ☀
استرالیا (Currie)
دسامبر 16 شنبه 10:46 قبل‌ازظهر ☀
استرالیا (Darwin)
دسامبر 16 شنبه 09:16 قبل‌ازظهر ☀
World ساعت ساعت
Current در کشورها و مناطق مختلف است. شما می توانید جستجو کلید واژه برای جستجوی سریعتر ساعت از کشور خاص نیز استفاده کنید. ☀ ICON = روز است. ★ آیکون = شب.
 
سالگرد ماشین حساب
روز پس از 7 روز، 100 روز، 1000 روز، 1 سال، 2 سال، 3 سال و سالگرد بیشتر از یک تاریخ خاص است.
 
ماشین حساب سن
شما می توانید سن دقیق بر اساس تاریخ تولد محاسبه.
 
زودیاک جستجو
شما می توانید پیدا زودیاک خود را با ثبت نام با این ابزار.
 
یونیکس زمان تمبر به قابل خواندن تبدیل تاریخ / زمان
شما می توانید زمان UNIX تمبر به قابل خواندن تاریخ / زمان تبدیل کنید.
 
تاریخ قابل خواندن / زمان به زمان UNIX تمبر تبدیل
شما می توانید تاریخ قابل خواندن / زمان به زمان UNIX تمبر تبدیل کنید.
 
ثانیه / دقیقه / ساعت / روز تبدیل
300 secounds → دقیقه 5
1200 دقیقه → 20 ساعت
 
روز از تاریخ ماشین حساب
شما می توانید به اضافه کردن یا کم کردن از یک تاریخ خاص.
یک روز پس از 100 روز از امروز → 29/03 (مارس) / 2017
شما می توانید به ماشین حساب 100 روز خود را با سالگرد Piangse نیز :) خود استفاده کنید
 
Related Tags
Worldwide، GMT ساعت جهانی، جهانی نقشه ساعت، ساعت چند است در حال حاضر؟ لیست زمان