Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
trang web khuyến nghị
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Thế giới/Đi du lịch
chuỗi/Dữ liệu
Ngày
Kinh tế/Tài chính
HTML, CSS, Internet

World Đồng hồ

Current ở nhiều nước và khu vực. Bạn có thể sử dụng từ khóa tìm kiếm cho nhanh hơn đồng hồ tìm kiếm của quốc gia cụ thể cũng có. ☀ icon = ngày. ★ icon = đêm.

Afghanistan
Tháng 2 09 Th 5 08:12 SA ☀
Ai Cập
Tháng 2 09 Th 5 05:42 SA ★
Ai-len
Tháng 2 09 Th 5 03:42 SA ★
Ai-xơ-len
Tháng 2 09 Th 5 03:42 SA ★
An-ba-ni
Tháng 2 09 Th 5 04:42 SA ★
An-giê-ri
Tháng 2 09 Th 5 04:42 SA ★
An-guy-la
Tháng 2 08 Th 4 11:42 CH ★
An-đô-ra
Tháng 2 09 Th 5 04:42 SA ★
Antigua và Barbuda
Tháng 2 08 Th 4 11:42 CH ★
Azerbaijan
Tháng 2 09 Th 5 07:42 SA ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Buenos Aires)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Catamarca)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Cordoba)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Jujuy)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/La Rioja)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Mendoza)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Rio Gallegos)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Salta)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Juan)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Luis)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Tucuman)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Ushuaia)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Ác-mê-ni-a
Tháng 2 09 Th 5 07:42 SA ☀
Áo
Tháng 2 09 Th 5 04:42 SA ★
Ả rập Xê Út
Tháng 2 09 Th 5 06:42 SA ★
Ba Lan
Tháng 2 09 Th 5 04:42 SA ★
Ba-ranh
Tháng 2 09 Th 5 06:42 SA ★
Bac-ba-đôt
Tháng 2 08 Th 4 11:42 CH ★
Bahama
Tháng 2 08 Th 4 10:42 CH ★
Béc-mu-đa
Tháng 2 08 Th 4 11:42 CH ★
Bỉ
Tháng 2 09 Th 5 04:42 SA ★
Bo-ne
Tháng 2 08 Th 4 11:42 CH ★
Bra-xin (Araguaina)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Bra-xin (Bahia)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Bra-xin (Belem)
Tháng 2 09 Th 5 12:42 SA ★
Related Tags
Worldwide GMT Bản đồ Thế Giới đồng Hồ Đồng Hồ Thế Giới Thời Gian Là Mấy Giờ? Danh Sách Thời Gian