Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
trang web khuyến nghị
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Thế giới/Đi du lịch
chuỗi/Dữ liệu
Ngày
Kinh tế/Tài chính
HTML, CSS, Internet

World Đồng hồ

Current ở nhiều nước và khu vực. Bạn có thể sử dụng từ khóa tìm kiếm cho nhanh hơn đồng hồ tìm kiếm của quốc gia cụ thể cũng có. ☀ icon = ngày. ★ icon = đêm.

Afghanistan
Tháng 3 02 Th 7 08:58 SA ☀
Ai Cập
Tháng 3 02 Th 7 06:28 SA ★
Ai-len
Tháng 3 02 Th 7 04:28 SA ★
Ai-xơ-len
Tháng 3 02 Th 7 04:28 SA ★
An-ba-ni
Tháng 3 02 Th 7 05:28 SA ★
An-giê-ri
Tháng 3 02 Th 7 05:28 SA ★
An-guy-la
Tháng 3 02 Th 7 12:28 SA ★
An-đô-ra
Tháng 3 02 Th 7 05:28 SA ★
Antigua và Barbuda
Tháng 3 02 Th 7 12:28 SA ★
Azerbaijan
Tháng 3 02 Th 7 08:28 SA ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Buenos Aires)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Catamarca)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Cordoba)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Jujuy)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/La Rioja)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Mendoza)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Rio Gallegos)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Salta)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Juan)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Luis)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Tucuman)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Ushuaia)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Ác-mê-ni-a
Tháng 3 02 Th 7 08:28 SA ☀
Áo
Tháng 3 02 Th 7 05:28 SA ★
Ả rập Xê Út
Tháng 3 02 Th 7 07:28 SA ☀
Ba Lan
Tháng 3 02 Th 7 05:28 SA ★
Ba-ranh
Tháng 3 02 Th 7 07:28 SA ☀
Bac-ba-đôt
Tháng 3 02 Th 7 12:28 SA ★
Bahama
Tháng 3 01 Th 6 11:28 CH ★
Béc-mu-đa
Tháng 3 02 Th 7 12:28 SA ★
Bỉ
Tháng 3 02 Th 7 05:28 SA ★
Bo-ne
Tháng 3 02 Th 7 12:28 SA ★
Bra-xin (Araguaina)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Bra-xin (Bahia)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★
Bra-xin (Belem)
Tháng 3 02 Th 7 01:28 SA ★