Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
trang web khuyến nghị
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Thế giới/Đi du lịch
chuỗi/Dữ liệu
Ngày
Kinh tế/Tài chính
HTML, CSS, Internet

Hangul Pronunciation Bảng

Monographs ▶
▼ Consonants
A
YA
EO
YEO
O
Monographs ▶
▼ Consonants
YO
U
YU
EU
I
G/K
GA
KA
GYA
KYA
GEO
KEO
GYEO
KYEO
GO
KO
G/K
GYO
KYO
GU
KU
GYU
KYU
GEU
KEU
GI
KI
N
NA
NYA
NEO
NYEO
NO
N
NYO
NU
NYU
NEU
NI
D/T
DA
TA
DYA
TYA
DEO
TEO
DYEO
TYEO
DO
TO
D/T
DYO
TYO
DU
TU
DYU
TYU
DEU
TEU
DI
TI
R
RA
RYA
REO
RYEO
RO
R
RYO
RU
RYU
REU
RI
M
MA
MYA
MEO
MYEO
MO
M
MYO
MU
MYU
MEU
MI
B/P
BA
PA
BYA
PYA
BEO
PEO
BYEO
PYEO
BO
PO
B/P
BYO
PYO
BU
PU
BYU
PYU
BEU
PEU
BI
PI
S
SA
SYA
SEO
SYEO
SO
S
SYO
SU
SYU
SEU
SI
A
YA
EO
YEO
O
YO
U
YU
EU
I
J/CH
JA
CHA
JYA
CHYA
JEO
CHEO
JYEO
CHYEO
JO
CHO
J/CH
JYO
CHYO
JU
CHU
JYU
CHYU
JEU
CHEU
JI
CHI
CH
CHA
CHYA
CHEO
CHYEO
CHO
CH
CHYO
CHU
CHYU
CHEU
CHI
K
KA
KYA
KEO
KYEO
KO
K
KYO
KU
KYU
KEU
KI
T
TA
TYA
TEO
TYEO
TO
T
TYO
TU
TYU
TEU
TI
P
PA
PYA
PEO
PYEO
PO
P
PYO
PU
PYU
PEU
PI
H
HA
HYA
HEO
HYEO
HO
H
HYO
HU
HYU
HEU
HI
K
KA
KYA
KEO
KYEO
KO
K
KYO
KU
KYU
KEU
KI
T
TA
TYA
TEO
TYEO
TO
T
TYO
TU
TYU
TEU
TI
P
PA
PYA
PEO
PYEO
PO
P
PYO
PU
PYU
PEU
PI
S
SA
SYA
SEO
SYEO
SO
S
SYO
SU
SYU
SEU
SI
CH
CHA
CHYA
CHEO
CHYEO
CHO
CH
CHYO
CHU
CHYU
CHEU
CHI

Bạn có thể kiểm tra Appearance and Sound của Hangul Hangul sử dụng âm Table.

Related Tags
Hangul Chart Hangul Bảng Nhân Vật Hàn Quốc Chart Nhân Vật Hàn Quốc Bảng The Hàn Quốc Bảng Chữ Cái Làm Thế Nào để Phát âm Tiếng Hàn