Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
trang web khuyến nghị
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Thế giới/Đi du lịch
chuỗi/Dữ liệu
Ngày
Kinh tế/Tài chính
HTML, CSS, Internet

World Đồng hồ

Current ở nhiều nước và khu vực. Bạn có thể sử dụng từ khóa tìm kiếm cho nhanh hơn đồng hồ tìm kiếm của quốc gia cụ thể cũng có. ☀ icon = ngày. ★ icon = đêm.

Greenland (Thule)
Tháng 3 31 Th 6 07:21 CH ☀
Gru-di-a
Tháng 4 01 Th 7 02:21 SA ★
Grê-na-đa
Tháng 3 31 Th 6 06:21 CH ☀
Guam
Tháng 4 01 Th 7 08:21 SA ☀
Guatemala
Tháng 3 31 Th 6 04:21 CH ☀
Guernsey
Tháng 3 31 Th 6 11:21 CH ★
Guy-an thuộc Pháp
Tháng 3 31 Th 6 07:21 CH ☀
Guyana
Tháng 3 31 Th 6 06:21 CH ☀
Gămbia
Tháng 3 31 Th 6 10:21 CH ★
Hai-ti
Tháng 3 31 Th 6 05:21 CH ☀
Hà Lan
Tháng 4 01 Th 7 12:21 SA ★
Hàn Quốc
Tháng 4 01 Th 7 07:21 SA ☀
Hoa Kỳ (Adak)
Tháng 3 31 Th 6 01:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Anchorage)
Tháng 3 31 Th 6 02:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Boise)
Tháng 3 31 Th 6 04:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Chicago)
Tháng 3 31 Th 6 05:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Denver)
Tháng 3 31 Th 6 04:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Detroit)
Tháng 3 31 Th 6 06:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Indiana/Indianapolis)
Tháng 3 31 Th 6 06:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Indiana/Knox)
Tháng 3 31 Th 6 05:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Indiana/Marengo)
Tháng 3 31 Th 6 06:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Indiana/Petersburg)
Tháng 3 31 Th 6 06:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Indiana/Tell City)
Tháng 3 31 Th 6 05:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Indiana/Vevay)
Tháng 3 31 Th 6 06:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Indiana/Vincennes)
Tháng 3 31 Th 6 06:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Indiana/Winamac)
Tháng 3 31 Th 6 06:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Juneau)
Tháng 3 31 Th 6 02:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Kentucky/Louisville)
Tháng 3 31 Th 6 06:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Kentucky/Monticello)
Tháng 3 31 Th 6 06:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Los Angeles)
Tháng 3 31 Th 6 03:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Menominee)
Tháng 3 31 Th 6 05:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Metlakatla)
Tháng 3 31 Th 6 02:21 CH ☀
Hoa Kỳ (New York)
Tháng 3 31 Th 6 06:21 CH ☀
Hoa Kỳ (Nome)
Tháng 3 31 Th 6 02:21 CH ☀
Hoa Kỳ (North Dakota/Beulah)
Tháng 3 31 Th 6 05:21 CH ☀