Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
Niyanju aaye ayelujara
Èdè Japaní
Èdè Ṣáínà
Korean
Èdè Gẹ̀ẹ́sì
Àgbáyé/Travel
okun/data
ọjọ
aje/Ìnáwó
HTML, CSS, Internet

aseye iṣiro

ọjọ lẹhin 7 ọjọ, 100 ọjọ, 1000 ọjọ, 1 years, 2 years, 3 years ati siwaju sii aseye lati kan pato ọjọ.

Please input your anniversary.
Oṣù Ẹ̀bibi.26.20241 Ọdún aseye (1 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.01.20247 Ọdún aseye (7 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.04.202410 Ọdún aseye (10 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.05.202411 Ọdún aseye (11 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.06.20241,000,000 aseye (12 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.16.202422 Ọdún aseye (22 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.17.20242,000,000 aseye (23 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.27.202433 Ọdún aseye (33 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.29.20243,000,000 aseye (35 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.08.202444 Ọdún aseye (44 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.10.20244,000,000 aseye (47 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.19.202455 Ọdún aseye (55 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.22.20245,000,000 aseye (58 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.30.202466 Ọdún aseye (66 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.02.20246,000,000 aseye (70 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.10.202477 Ọdún aseye (77 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.14.20247,000,000 aseye (81 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.21.202488 Ọdún aseye (88 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.26.20248,000,000 aseye (93 lẹhin ọjọ)
Oṣù Owewe.02.2024100 Ọdún aseye (100 lẹhin ọjọ)
Oṣù Owewe.13.2024111 Ọdún aseye (111 lẹhin ọjọ)
Oṣù Owewe.18.202410,000,000 aseye (116 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.11.2024200 Ọdún aseye (200 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.02.2025222 Ọdún aseye (222 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.11.202520,000,000 aseye (232 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.21.2025300 Ọdún aseye (300 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ìgbé.23.2025333 Ọdún aseye (333 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.07.202530,000,000 aseye (347 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.20251 Ọjọ́ aseye (365 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.29.2025400 Ọdún aseye (400 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.12.2025444 Ọdún aseye (444 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.31.202540,000,000 aseye (463 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.07.2025500 Ọdún aseye (500 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.01.2025555 Ọdún aseye (555 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.25.202550,000,000 aseye (579 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.15.2026600 Ọdún aseye (600 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.22.2026666 Ọdún aseye (666 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ìgbé.19.202660,000,000 aseye (695 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ìgbé.25.2026700 Ọdún aseye (700 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.20262 Ọjọ́ aseye (730 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.11.2026777 Ọdún aseye (777 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.03.2026800 Ọdún aseye (800 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.13.202670,000,000 aseye (810 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.30.2026888 Ọdún aseye (888 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.11.2026900 Ọdún aseye (900 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.07.202680,000,000 aseye (926 lẹhin ọjọ)
Oṣù Èrèlè.18.2027999 Ọdún aseye (999 lẹhin ọjọ)
Oṣù Èrèlè.19.20271,000 Ọdún aseye (1,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.20273 Ọjọ́ aseye (1,095 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.10.20271,111 Ọdún aseye (1,111 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.26.2027100,000,000 aseye (1,158 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.11.20271,234 Ọdún aseye (1,234 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.20284 Ọjọ́ aseye (1,461 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.20295 Ọjọ́ aseye (1,826 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.15.20292,000 Ọdún aseye (2,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.20306 Ọjọ́ aseye (2,191 lẹhin ọjọ)
Oṣù Owewe.26.2030200,000,000 aseye (2,315 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.20317 Ọjọ́ aseye (2,556 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.20328 Ọjọ́ aseye (2,922 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.11.20323,000 Ọdún aseye (3,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.20339 Ọjọ́ aseye (3,287 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.26.2033300,000,000 aseye (3,472 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.203410 Ọjọ́ aseye (3,652 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.08.20354,000 Ọdún aseye (4,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.203511 Ọjọ́ aseye (4,017 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.203612 Ọjọ́ aseye (4,383 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.27.2037400,000,000 aseye (4,630 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.203713 Ọjọ́ aseye (4,748 lẹhin ọjọ)
Oṣù Èrèlè.01.20385,000 Ọdún aseye (5,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.203814 Ọjọ́ aseye (5,113 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.203915 Ọjọ́ aseye (5,478 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.29.2040500,000,000 aseye (5,787 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.204016 Ọjọ́ aseye (5,844 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.28.20406,000 Ọdún aseye (6,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.204117 Ọjọ́ aseye (6,209 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.204218 Ọjọ́ aseye (6,574 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.204319 Ọjọ́ aseye (6,939 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.30.2043600,000,000 aseye (6,945 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.25.20437,000 Ọdún aseye (7,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.204420 Ọjọ́ aseye (7,305 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.204521 Ọjọ́ aseye (7,670 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ìgbé.20.20468,000 Ọdún aseye (8,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.204622 Ọjọ́ aseye (8,035 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.31.2046700,000,000 aseye (8,102 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.204723 Ọjọ́ aseye (8,400 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.204824 Ọjọ́ aseye (8,766 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.204925 Ọjọ́ aseye (9,131 lẹhin ọjọ)
Oṣù Owewe.30.2049800,000,000 aseye (9,260 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.205026 Ọjọ́ aseye (9,496 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.205127 Ọjọ́ aseye (9,861 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.205228 Ọjọ́ aseye (10,227 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.205329 Ọjọ́ aseye (10,592 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.205430 Ọjọ́ aseye (10,957 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.205531 Ọjọ́ aseye (11,322 lẹhin ọjọ)
Oṣù Èrèlè.01.20561,000,000,000 aseye (11,574 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.205632 Ọjọ́ aseye (11,688 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.205733 Ọjọ́ aseye (12,053 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.205834 Ọjọ́ aseye (12,418 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.205935 Ọjọ́ aseye (12,783 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.206036 Ọjọ́ aseye (13,149 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.206137 Ọjọ́ aseye (13,514 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.206238 Ọjọ́ aseye (13,879 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.206339 Ọjọ́ aseye (14,244 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.206440 Ọjọ́ aseye (14,610 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.206541 Ọjọ́ aseye (14,975 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.206642 Ọjọ́ aseye (15,340 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.206743 Ọjọ́ aseye (15,705 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.206844 Ọjọ́ aseye (16,071 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.206945 Ọjọ́ aseye (16,436 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.207046 Ọjọ́ aseye (16,801 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.207147 Ọjọ́ aseye (17,166 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.207248 Ọjọ́ aseye (17,532 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.207349 Ọjọ́ aseye (17,897 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.25.207450 Ọjọ́ aseye (18,262 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.10.20872,000,000,000 aseye (23,148 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.19.21193,000,000,000 aseye (34,722 lẹhin ọjọ)
Oṣù Èrèlè.25.21514,000,000,000 aseye (46,297 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.03.21825,000,000,000 aseye (57,871 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.13.22146,000,000,000 aseye (69,445 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.21.22467,000,000,000 aseye (81,019 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.28.22778,000,000,000 aseye (92,593 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ìgbé.15.234110,000,000,000 aseye (115,741 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.04.265820,000,000,000 aseye (231,482 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.22.297530,000,000,000 aseye (347,222 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.12.329140,000,000,000 aseye (462,963 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.01.360850,000,000,000 aseye (578,704 lẹhin ọjọ)
Oṣù Owewe.21.392560,000,000,000 aseye (694,445 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.11.424270,000,000,000 aseye (810,185 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.01.455980,000,000,000 aseye (925,926 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ìgbé.09.5193100,000,000,000 aseye (1,157,408 lẹhin ọjọ)
Oṣù Èrèlè.23.8362200,000,000,000 aseye (2,314,815 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.08.11531300,000,000,000 aseye (3,472,222 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.23.14699400,000,000,000 aseye (4,629,630 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.07.17868500,000,000,000 aseye (5,787,037 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.22.21037600,000,000,000 aseye (6,944,445 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.08.24206700,000,000,000 aseye (8,101,852 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.22.27375800,000,000,000 aseye (9,259,260 lẹhin ọjọ)