Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
ಶಿಫಾರಸು ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆ
ಚೀನಿ ಭಾಷೆ
ಕೊರಿಯಾದ ಭಾಷೆ
ಆಂಗ್ಲ
World/Travel
ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್/ಡೇಟಾ
ದಿನಾಂಕ
ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ಹಣಕಾಸು
HTML, CSS, ಅಂತರ್ಜಾಲ

ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕೋಷ್ಟಕ

7 ದಿನಗಳು, 100 ದಿನಗಳ, 1000 ದಿನಗಳ, 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷಗಳ, 3 ವರ್ಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಂತರ ದಿನ.

Please input your anniversary.
ಜುಲೈ.09.20201 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.15.20207 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (7 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.18.202010 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (10 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.19.202011 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (11 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.20.20201,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (12 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.30.202022 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (22 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.31.20202,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (23 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.10.202033 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (33 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.12.20203,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (35 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.21.202044 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (44 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.23.20204,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (46 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.01.202055 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (55 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.04.20205,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (58 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.12.202066 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (66 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.15.20206,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (69 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.23.202077 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (77 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.27.20207,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (81 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.04.202088 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (88 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.09.20208,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (93 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.16.2020100 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (100 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.27.2020111 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (111 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.01.202010,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (116 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.24.2021200 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (200 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಫೆಬ್ರವರಿ.15.2021222 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (222 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಫೆಬ್ರವರಿ.24.202120,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (231 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮೇ.04.2021300 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (300 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.06.2021333 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (333 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.20.202130,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (347 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.20211 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (365 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.12.2021400 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (400 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.25.2021444 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (444 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.14.202140,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (463 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.20.2021500 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (500 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.14.2022555 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (555 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಫೆಬ್ರವರಿ.07.202250,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (579 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಫೆಬ್ರವರಿ.28.2022600 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (600 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮೇ.05.2022666 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (666 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.02.202260,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (694 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.08.2022700 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (700 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.20222 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (730 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.24.2022777 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (777 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.16.2022800 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (800 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.26.202270,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (810 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.13.2022888 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (888 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.25.2022900 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (900 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.20.202380,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (926 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಏಪ್ರಿಲ್.03.2023999 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (999 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಏಪ್ರಿಲ್.04.20231,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.20233 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,095 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.24.20231,111 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,111 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.08.2023100,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,157 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.24.20231,234 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,234 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.20244 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,461 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.20255 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,826 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.29.20252,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (2,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.20266 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (2,191 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.09.2026200,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (2,315 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.20277 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (2,556 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.20288 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (2,922 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.24.20283,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (3,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.20299 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (3,287 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.09.2030300,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (3,472 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.203010 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (3,652 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.21.20314,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (4,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.203111 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (4,017 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.203212 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (4,383 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮಾರ್ಚ್.12.2033400,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (4,630 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.203313 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (4,748 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮಾರ್ಚ್.17.20345,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (5,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.203414 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (5,113 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.203515 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (5,478 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮೇ.12.2036500,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (5,787 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.203616 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (5,844 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.11.20366,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (6,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.203717 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (6,209 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.203818 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (6,574 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.203919 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (6,939 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.13.2039600,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (6,944 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.07.20397,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (7,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.204020 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (7,305 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.204121 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (7,670 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.03.20428,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (8,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.204222 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (8,035 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.13.2042700,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (8,102 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.204323 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (8,400 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.204424 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (8,766 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.204525 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (9,131 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.13.2045800,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (9,259 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.204626 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (9,496 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.204727 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (9,861 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.204828 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (10,227 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.204929 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (10,592 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.205030 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (10,957 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.205131 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (11,322 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮಾರ್ಚ್.16.20521,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (11,574 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.205232 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (11,688 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.205333 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (12,053 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.205434 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (12,418 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.205535 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (12,783 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.205636 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (13,149 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.205737 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (13,514 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.205838 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (13,879 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.205939 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (14,244 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.206040 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (14,610 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.206141 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (14,975 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.206242 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (15,340 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.206343 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (15,705 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.206444 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (16,071 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.206545 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (16,436 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.206646 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (16,801 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.206747 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (17,166 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.206848 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (17,532 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.206949 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (17,897 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.08.207050 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (18,262 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.23.20832,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (23,148 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.02.21153,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (34,722 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಏಪ್ರಿಲ್.10.21474,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (46,296 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.17.21785,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (57,870 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.26.22106,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (69,444 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮೇ.04.22427,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (81,018 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.11.22748,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (92,593 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮೇ.29.233710,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (115,741 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಏಪ್ರಿಲ್.17.265420,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (231,481 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮಾರ್ಚ್.07.297130,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (347,222 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.25.328840,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (462,963 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.15.360450,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (578,704 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.04.392160,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (694,444 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.24.423870,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (810,185 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.14.455580,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (925,926 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮೇ.23.5189100,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,157,407 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಏಪ್ರಿಲ್.08.8358200,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (2,314,815 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಫೆಬ್ರವರಿ.21.11527300,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (3,472,222 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.06.14696400,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (4,629,630 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.20.17864500,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (5,787,037 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.05.21033600,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (6,944,444 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.21.24202700,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (8,101,852 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.05.27371800,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (9,259,259 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
World ಗಡಿಯಾರ
Current ಸಮಯ ಪಟ್ಟಿ. ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದ ಹುಡುಕುವ ವೇಗವಾಗಿ ಗಡಿಯಾರ ಕೀವರ್ಡ್ ಹುಡುಕು ಬಳಸಬಹುದು. ☀ ಐಕಾನ್ = ದಿನ. ★ ಐಕಾನ್ = ರಾತ್ರಿ.
 
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕೋಷ್ಟಕ
7 ದಿನಗಳು, 100 ದಿನಗಳ, 1000 ದಿನಗಳ, 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷಗಳ, 3 ವರ್ಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಂತರ ದಿನ.
 
ವಯಸ್ಸು ಕೋಷ್ಟಕ
ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಆಧರಿಸಿ ನಿಖರ ವಯಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು.
 
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹುಡುಕಿ
ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸೈನ್.
 
ಓದಬಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯ ಪರಿವರ್ತಕ ಗೆ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್
ನೀವು ಓದಲು ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
 
ಓದಬಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ / Unix ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಸಮಯ
ನೀವು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
 
ಸೆಕೆಂಡು / ಮಿನ್ / ಅವರ್ / ಡೇ ಪರಿವರ್ತಕ
300 secounds → 5 ನಿಮಿಷಗಳ
1200 ನಿಮಿಷಗಳ → 20 ಗಂಟೆಗಳ
 
ದಿನಾಂಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದಿನಗಳು
ನೀವು ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಇಂದು → 29/03 (ಮಾರ್ಚ್) 100 ದಿನಗಳ / 2017 ನಂತರ ದಿನ
ನಿಮ್ಮ Piangse ಕೂಡ :) ನಿಮ್ಮ 100 ದಿನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು
 
Related Tags
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಯಸ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವಯಸ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ