Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ
ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਕੋਰੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ
World/Travel
ਸਤਰ/ਡਾਟਾ
ਮਿਤੀ
ਅਰਥਚਾਰਾ/ਵਿੱਤ
HTML, CSS, ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਜਪਾਨੀ Kanji ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ (ਕਰਨਾ ਜਪਾਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ)

ਜਪਾਨੀ Kanji ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ (ਕਰਨਾ ਜਪਾਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਪਾਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ.

ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ  ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼  ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਇਸਤਰੀ  
Keyword examples : toriyama akira, 鳥山 明, とりやま あきら, 토리야마 아키라
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
哲也ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
哲哉ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
哲夜ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
哲弥ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
哲矢ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
哲耶ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
天都也ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
徹也ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
徹八ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
徹哉ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
徹弥ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
徹矢ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
徹耶ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
鉄也ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
KOMUROਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
TETSUYAਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
코무로ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
테츠야ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
古室ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
鉄八ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
こむろਅਖੀਰਲਾ ਨਾਂ
てつやਪਹਿਲਾ ਨਾਂ/ਪੁਰਸ਼
1 2 3

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਜਪਾਨੀ, ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਹੀਰਾਗਾਨਾ ਉਚਾਰਨ ਸਾਰਣੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਹੀਰਾਗਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀਰਾਗਾਨਾ ਉਚਾਰਨ-ਸਾਰਣੀ ਵਰਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਜਪਾਨੀ ਅੱਖਰ Kanji, ਹੀਰਾਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਤਕਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਪੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਤਕਨ ਜ Kanji ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ
 
ਕਤਕਨ ਉਚਾਰਨ ਸਾਰਣੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਖ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਤਕਨ ਦੇ ਵਰਤ ਕਤਕਨ ਉਚਾਰਨ ਸਾਰਣੀ .
ਜਪਾਨੀ ਅੱਖਰ Kanji, ਹੀਰਾਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਤਕਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪੰਨੇ ਚੈੱਕ ਹੀਰਾਗਾਨਾ ਜ Kanji ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ
 
ਜਪਾਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੇਨਰੇਟਰ
ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਨਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਵਲ ਜ ਗੇਮਜ਼ ਲਈ) ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ ਲਈ ਜਪਾਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ ਕੁਝ ਵੀ.
ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ 50,000 ਜਪਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਨਾਮ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ.
ਬਸ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਇੰਪੁੱਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਪਾਨੀ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ.
 
ਜਪਾਨੀ Kanji ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ (ਕਰਨਾ ਜਪਾਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ)
ਜਪਾਨੀ Kanji ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ (ਕਰਨਾ ਜਪਾਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਪਾਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ, ਜਪਾਨੀ, ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 
ਜਪਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ
ਜਪਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ
ਜਪਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ
 
ਜਪਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕ ਕੋਡ ਸੂਚੀ
ਜਪਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕ ਕੋਡ ਸੂਚੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਪਤਾ ਅਨੁਵਾਦ
ਜਪਾਨ ਦੇ ਡਾਕ ਕੋਡ (ਜ਼ਿੱਪ ਕੋਡ).
ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਵਿਚ ਜਪਾਨੀ ਪਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ.
ਜਪਾਨੀ ਪਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਪਤੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ
 
ਹੀਰਾਗਾਨਾ / ਕਤਕਨ ਪਰਿਵਰਤਕ ਹੰਗੁਲ ਅੱਖਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਅੱਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੰਗੁਲ ਟਾਈਪ - ਕੋਰੀਆਈ ਅੱਖਰ
 
ਹੀਰਾਗਾਨਾ / ਕਤਕਨ ਪਰਿਵਰਤਕ ਨੂੰ ਰੋਮੀ ਵਰਣਮਾਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਲਿਖ ਜਪਾਨੀ ਅੱਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 
ਹੀਰਾਗਾਨਾ ਪਰਿਵਰਤਕ ਨੂੰ ਕਟਾਕਨਾ
ਹੀਰਾਗਾਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਿਵਰਤਕ ਨੂੰ ਕਟਾਕਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਦਾ ਜਪਾਨੀ ਹੀਰਾਗਾਨਾ ਅੱਖਰ' ਨੂੰ 'ਦਾ ਜਪਾਨੀ ਕਟਾਕਨਾ ਅੱਖਰ' ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 
ਕਤਕਨ ਪਰਿਵਰਤਕ ਨੂੰ ਹੀਰਾਗਾਨਾ
ਕਤਕਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਿਵਰਤਕ ਨੂੰ ਹੀਰਾਗਾਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਦਾ ਜਪਾਨੀ ਕਤਕਨ ਅੱਖਰ' ਨੂੰ 'ਦਾ ਜਪਾਨੀ ਹੀਰਾਗਾਨਾ ਅੱਖਰ' ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 
ਪੂਰਾ ਆਕਾਰ ਕਤਕਨ ਅੱਧੇ ਆਕਾਰ ਕਤਕਨ ਪਰਿਵਰਤਕ ਦਾ
ਫੁੱਿ ਚੌੜਾਈ ਕਾਟਾਕਾਨਾ ਅਰਧ-ਚੌੜਾਈ ਕਾਟਾਕਾਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਿਵਰਤਕ ਦਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਅੱਧੇ ਆਕਾਰ ਕਤਕਨ' ਨੂੰ 'ਪੂਰਾ ਆਕਾਰ ਕਤਕਨ' ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 
ਅੱਧੇ ਆਕਾਰ ਪੂਰਾ ਆਕਾਰ ਕਤਕਨ ਪਰਿਵਰਤਕ ਨੂੰ ਕਤਕਨ
ਪੂਰਾ-ਚੌੜਾਈ ਕਾਟਾਕਾਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਿਵਰਤਕ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਚੌੜਾਈ ਕਾਟਾਕਾਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਪੂਰਾ ਆਕਾਰ ਕਤਕਨ' ਨੂੰ 'ਅਰਧ ਆਕਾਰ ਕਤਕਨ' ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 
ਓਲਡ ਜਪਾਨੀ ਨਿਊ ਜਪਾਨੀ Kanji ਪਰਿਵਰਤਕ ਨੂੰ Kanji
ਪੁਰਾਣਾ ਜਪਾਨੀ Kanji ਨ੍ਯੂ ਜਪਾਨੀ ਵੱਲ Kanji ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਿਵਰਤਕ
'ਨਿਊ ਜਪਾਨੀ Kanji (Shinjitai)' ਦਾ 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਪਾਨੀ Kanji (Kyūjitai) ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.'
 
ਓਲਡ ਜਪਾਨੀ Kanji ਪਰਿਵਰਤਕ ਨ੍ਯੂ ਜਪਾਨੀ Kanji
ਨਿਊ ਜਪਾਨੀ Kanji ਪੁਰਾਣੇ ਜਪਾਨੀ Kanji ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਿਵਰਤਕ
'ਓਲਡ ਜਪਾਨੀ Kanji (Kyūjitai)' ਦਾ 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ੍ਯੂ ਜਪਾਨੀ Kanji (Shinjitai) ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.'
 
ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਇਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਹਨ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਲਿੰਕ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਸਰੋਤ ਹਨ.
 
Related Tags
ਜਪਾਨੀ ਨਾਮ ਕੋਸ਼ ਖੋਜ Kanji ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਾਨੀ ਆਖਰੀ ਨਾਮ Surnames Boy ਨਾਮ ਇਕੱਲੀ ਨਾਮ ਮਰਦ ਨਾਮ ਔਰਤ ਨਾਮ