Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
ಶಿಫಾರಸು ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆ
ಚೀನಿ ಭಾಷೆ
ಕೊರಿಯಾದ ಭಾಷೆ
ಆಂಗ್ಲ
World/Travel
ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್/ಡೇಟಾ
ದಿನಾಂಕ
ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ಹಣಕಾಸು
HTML, CSS, ಅಂತರ್ಜಾಲ

  ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕೋಷ್ಟಕ

7 ದಿನಗಳು, 100 ದಿನಗಳ, 1000 ದಿನಗಳ, 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷಗಳ, 3 ವರ್ಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಂತರ ದಿನ.

Please input your anniversary.
ಅಕ್ಟೋಬರ್.22.20171 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.28.20177 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (7 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.31.201710 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (10 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.01.201711 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (11 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.02.20171,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (12 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.12.201722 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (22 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.13.20172,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (23 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.23.201733 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (33 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.25.20173,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (35 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.04.201744 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (44 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.06.20174,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (46 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.15.201755 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (55 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.18.20175,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (58 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.26.201766 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (66 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.29.20176,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (69 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.06.201877 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (77 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.10.20187,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (81 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.17.201888 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (88 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.22.20188,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (93 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.29.2018100 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (100 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಫೆಬ್ರವರಿ.09.2018111 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (111 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಫೆಬ್ರವರಿ.14.201810,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (116 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮೇ.09.2018200 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (200 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮೇ.31.2018222 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (222 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.09.201820,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (231 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.17.2018300 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (300 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.19.2018333 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (333 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.03.201830,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (347 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.20181 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (365 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.25.2018400 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (400 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.08.2019444 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (444 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.27.201940,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (463 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮಾರ್ಚ್.05.2019500 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (500 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಏಪ್ರಿಲ್.29.2019555 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (555 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮೇ.23.201950,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (579 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.13.2019600 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (600 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.18.2019666 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (666 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.15.201960,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (694 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.21.2019700 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (700 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.20192 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (730 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.07.2019777 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (777 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.30.2019800 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (800 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.09.202070,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (810 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮಾರ್ಚ್.27.2020888 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (888 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಏಪ್ರಿಲ್.08.2020900 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (900 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮೇ.04.202080,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (926 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.16.2020999 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (999 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.17.20201,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.20203 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,096 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.05.20201,111 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,111 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.21.2020100,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,157 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮಾರ್ಚ್.08.20211,234 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,234 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.20214 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,461 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.20225 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,826 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಏಪ್ರಿಲ್.13.20232,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (2,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.20236 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (2,191 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಫೆಬ್ರವರಿ.22.2024200,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (2,315 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.20247 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (2,557 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.20258 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (2,922 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.07.20263,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (3,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.20269 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (3,287 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಏಪ್ರಿಲ್.24.2027300,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (3,472 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.202710 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (3,652 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.03.20284,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (4,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.202811 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (4,018 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.202912 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (4,383 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.25.2030400,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (4,630 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.203013 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (4,748 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.30.20315,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (5,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.203114 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (5,113 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.203215 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (5,479 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.25.2033500,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (5,787 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.203316 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (5,844 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮಾರ್ಚ್.26.20346,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (6,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.203417 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (6,209 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.203518 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (6,574 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.203619 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (6,940 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.25.2036600,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (6,944 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.20.20367,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (7,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.203720 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (7,305 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.203821 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (7,670 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.16.20398,000 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (8,000 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.203922 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (8,035 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.27.2039700,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (8,102 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.204023 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (8,401 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.204124 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (8,766 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.204225 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (9,131 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಫೆಬ್ರವರಿ.26.2043800,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (9,259 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.204326 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (9,496 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.204427 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (9,862 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.204528 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (10,227 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.204629 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (10,592 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.204730 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (10,957 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.204831 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (11,323 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.29.20491,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (11,574 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.204932 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (11,688 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.205033 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (12,053 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.205134 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (12,418 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.205235 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (12,784 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.205336 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (13,149 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.205437 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (13,514 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.205538 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (13,879 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.205639 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (14,245 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.205740 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (14,610 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.205841 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (14,975 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.205942 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (15,340 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.206043 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (15,706 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.206144 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (16,071 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.206245 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (16,436 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.206346 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (16,801 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.206447 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (17,167 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.206548 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (17,532 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.206649 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (17,897 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.21.206750 ದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (18,262 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮಾರ್ಚ್.07.20812,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (23,148 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.14.21123,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (34,722 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.23.21444,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (46,296 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮಾರ್ಚ್.31.21765,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (57,870 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.09.22076,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (69,444 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಆಗಸ್ಟ್.17.22397,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (81,019 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಏಪ್ರಿಲ್.26.22718,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (92,593 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.11.233410,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (115,741 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.31.265120,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (231,481 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.19.296830,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (347,222 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮೇ.09.328540,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (462,963 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮಾರ್ಚ್.30.360250,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (578,704 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಫೆಬ್ರವರಿ.17.391960,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (694,444 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.07.423670,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (810,185 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ನವೆಂಬರ್.26.455280,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (925,926 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.05.5186100,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (1,157,407 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜುಲೈ.22.8355200,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (2,314,815 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜೂನ್.05.11524300,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (3,472,222 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಏಪ್ರಿಲ್.20.14693400,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (4,629,630 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಮಾರ್ಚ್.05.17862500,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (5,787,037 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಜನವರಿ.18.21031600,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (6,944,444 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಡಿಸೆಂಬರ್.03.24199700,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (8,101,852 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್.17.27368800,000,000,000 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (9,259,259 ದಿನಗಳ ನಂತರ)
World ಗಡಿಯಾರ
Current ಸಮಯ ಪಟ್ಟಿ. ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದ ಹುಡುಕುವ ವೇಗವಾಗಿ ಗಡಿಯಾರ ಕೀವರ್ಡ್ ಹುಡುಕು ಬಳಸಬಹುದು. ☀ ಐಕಾನ್ = ದಿನ. ★ ಐಕಾನ್ = ರಾತ್ರಿ.
 
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕೋಷ್ಟಕ
7 ದಿನಗಳು, 100 ದಿನಗಳ, 1000 ದಿನಗಳ, 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷಗಳ, 3 ವರ್ಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಂತರ ದಿನ.
 
ವಯಸ್ಸು ಕೋಷ್ಟಕ
ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಆಧರಿಸಿ ನಿಖರ ವಯಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು.
 
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹುಡುಕಿ
ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸೈನ್.
 
ಓದಬಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯ ಪರಿವರ್ತಕ ಗೆ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್
ನೀವು ಓದಲು ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
 
ಓದಬಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ / Unix ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಸಮಯ
ನೀವು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
 
ಸೆಕೆಂಡು / ಮಿನ್ / ಅವರ್ / ಡೇ ಪರಿವರ್ತಕ
300 secounds → 5 ನಿಮಿಷಗಳ
1200 ನಿಮಿಷಗಳ → 20 ಗಂಟೆಗಳ
 
ದಿನಾಂಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದಿನಗಳು
ನೀವು ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಇಂದು → 29/03 (ಮಾರ್ಚ್) 100 ದಿನಗಳ / 2017 ನಂತರ ದಿನ
ನಿಮ್ಮ Piangse ಕೂಡ :) ನಿಮ್ಮ 100 ದಿನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು
 
Related Tags
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಯಸ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವಯಸ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ