Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
trang web khuyến nghị
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Thế giới/Đi du lịch
chuỗi/Dữ liệu
Ngày
Kinh tế/Tài chính
HTML, CSS, Internet

  World Đồng hồ

Current ở nhiều nước và khu vực. Bạn có thể sử dụng từ khóa tìm kiếm cho nhanh hơn đồng hồ tìm kiếm của quốc gia cụ thể cũng có. ☀ icon = ngày. ★ icon = đêm.

Afghanistan
Tháng 5 25 Th 5 11:19 SA ☀
Ai Cập
Tháng 5 25 Th 5 08:49 SA ☀
Ai-len
Tháng 5 25 Th 5 07:49 SA ☀
Ai-xơ-len
Tháng 5 25 Th 5 06:49 SA ★
An-ba-ni
Tháng 5 25 Th 5 08:49 SA ☀
An-giê-ri
Tháng 5 25 Th 5 07:49 SA ☀
An-guy-la
Tháng 5 25 Th 5 02:49 SA ★
An-đô-ra
Tháng 5 25 Th 5 08:49 SA ☀
Antigua và Barbuda
Tháng 5 25 Th 5 02:49 SA ★
Azerbaijan
Tháng 5 25 Th 5 10:49 SA ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Buenos Aires)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Catamarca)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Cordoba)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Jujuy)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/La Rioja)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Mendoza)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Rio Gallegos)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Salta)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Juan)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Luis)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Tucuman)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Ushuaia)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Ác-mê-ni-a
Tháng 5 25 Th 5 10:49 SA ☀
Áo
Tháng 5 25 Th 5 08:49 SA ☀
Ả rập Xê Út
Tháng 5 25 Th 5 09:49 SA ☀
Ba Lan
Tháng 5 25 Th 5 08:49 SA ☀
Ba-ranh
Tháng 5 25 Th 5 09:49 SA ☀
Bac-ba-đôt
Tháng 5 25 Th 5 02:49 SA ★
Bahama
Tháng 5 25 Th 5 02:49 SA ★
Béc-mu-đa
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Bỉ
Tháng 5 25 Th 5 08:49 SA ☀
Bo-ne
Tháng 5 25 Th 5 02:49 SA ★
Bra-xin (Araguaina)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Bra-xin (Bahia)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Bra-xin (Belem)
Tháng 5 25 Th 5 03:49 SA ★
Related Tags
Worldwide GMT Bản đồ Thế Giới đồng Hồ Đồng Hồ Thế Giới Thời Gian Là Mấy Giờ? Danh Sách Thời Gian